Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

 

Regulamin 
wypożyczania i udostępniania  podręczników i materiałów 
edukacyjnych uczniom
Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy 

§ 1
Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa:

a)  zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b)  tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c)   postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2. Rodzice uczniów zostają zaznajomieniu z treścią Regulaminu podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w roku szkolnym.

 

 § 2

 Udostępnianie podręczników

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są własnością organu prowadzącego  szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolej.

2. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych  uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015.

3. W kolejnych latach szkolnych prawo do bezpłatnego wypożyczania podręczników /materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie kolejnych klas:

a)      w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II, IV

b)      w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas  I – V

c)      począwszy od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas I -VIII

4. Wypożyczanie (użyczanie) podręczników odbywa się w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji.

6. Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych, dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez bibliotekarza, do wiadomości uczniów i rodziców, jednak nie później niż do 30 czerwca danego roku.

7. Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza) uczniom podręczniki/ materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej  3 kolejne  roczniki uczniów.

8. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom  dostęp do podręczników /materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną.

9. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego.

 

 § 3

Procedura wypożyczenia podręcznika

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy  pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

2. Przekazując podręczniki i materiały edukacyjne uczniom, wychowawca ma obowiązek odebrania podpisanego przez rodzica oświadczenia o treści „oświadczam, że znane są mi zasady korzystania przez uczniów z podręczników/materiałów edukacyjnych wypożyczonych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez moje dziecko z podręcznika/materiału edukacyjnego”.

3. Wychowawca informuje rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić wychowawcy.

§ 4
Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne

1. W przypadku gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w szkole, jest zobowiązany zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

 2. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciele (wychowawca i  bibliotekarz) dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4. Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinania oraz innych czynności, które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.

5. Przez zniszczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie. 

§ 5
 Zakres odpowiedzialności

1.  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie wskazanym w § 2 ust. 6 rodzic dziecka jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika czyli dokonać odpowiedniej wpłaty. Zanim jednak zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego podręcznika, który będzie się znajdował w bibliotece (szkoła posiada jeden dodatkowy podręcznik na klasę).

3. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły.

 § 5

 Zakres odpowiedzialności

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie wskazanym w § 2 ust. 6 rodzic dziecka jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika  czyli dokonać odpowiedniej wpłaty. Zanim jednak zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego podręcznika, który będzie się znajdował w bibliotece (szkoła posiada jeden dodatkowy podręcznik na klasę).

2. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa dyrektor Szkoły.

§ 6

1. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 33 dni.
Do nowego roku zostało: 227 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 10321144 osób.

Kalendarz
Maj 2024

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło