Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
O szkole

MISJA SZKOŁY

 Działamy po to, aby:

 Nasi uczniowie:

 1.  Byli przygotowani do:

 • nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,
 • kreowania otaczającego świata,
 • przezwyciężania barier emocjonalnych,
 • zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur i ras,
 • bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,
 • wykazywania się zaradnością.

 2. Umieli:

 • radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • stosować wiedzę w praktyce,
 • odróżniać dobro od zła.

  3.   Realizowali:

 • swoje marzenia i plany,
 • zasady i wartości.

Rodzice:

 1. Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.
 2. Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno-wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.
 3. Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

Nauczyciele:

 1. Nauczyli uczenia się.
 2. Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.
 3. Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.
 4. Kształcili obywateli Europy XXI wieku.
 5. Nauczyli ogólnej kultury.
 6. Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.
 7. Szczególnie opiekowali się trudnym uczniem.
 8. Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.
 9. Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

WIZJA SZKOŁY

 •  Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.
 • Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.
 • Pamięta o przeszłości.
 • Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.
 • Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
 • Uczeń chce i potrafi się uczyć.
 • Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.
 • W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 • Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym.

 MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy:

 • zna i stosuje zasady życia społecznego, potrafi się uczyć,
 • dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,
 • posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,
 • jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,
 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,
 • jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,
 • cechuje go wysoka kultura osobista,
 • pamięta o przeszłości,
 • dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,
 • jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

Wszystkim uczniom zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną dbającą o wszechstronny rozwój uczniów,
 • naukę języka angielskiego już od klasy pierwszej,
 • zajęcia w  pracowni komputerowej,
 • naukę zajęć komputerowych od klasy pierwszej,
 • uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań,
 • lekcje wychowania fizycznego w sali gimnastycznej,
 • zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne,
 • korzystanie z biblioteki,
 • systematyczną pomoc pedagoga szkolnego,
 • opiekę higienistki szkolnej
 • szeroki program imprez klasowych i szkolnych,
 • bogatą ofertę imprez sportowo - rekreacyjnych,
 • wycieczki turystyczno - krajoznawcze,
 • wyjazdy do kin i teatrów,
 • udział w ciekawych programach i projektach
 • zajęcia w czasie ferii zimowych 

Baza szkoły to:

 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne,
 • sala gimnastyczna,
 • boisko sportowe,
 • plac zabaw z programu "Radosna Szkoła",
 • pracownia informatyczna z  dostępem do Internetu,
 • biblioteka oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • gabinet dyrektora
 • sekretariat
 • księgowość
 • zaplecze kuchenne
 • gabinet higienistki

Wybrane działania szkoły:

Od 2006 r. szkoła otrzymała Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Powiatu Jasielskiego

Realizujemy projekty finansowane przez EFS m.in.:

 • „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”,
 •  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”
 • „Program Rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy”
 •  Projekt  „Radosna szkoła – miejscem zabaw” 
 • ,,Nowa jakość kształcenia w gminie Jasło"

 Ponadto realizowaliśmy projekty ekologiczne:

 •  „Z przyrodą na Ty”
 •  „Śmieci  segregujesz Ziemię ratujesz”

 Od roku szkolnego 2012/13 bierzemy udział w  Projekcie „Internetowy Teatr dla szkół”.

Nasza szkoła uczestniczy także w wielu programach:

 •  „Lepsza szkoła”
 •  „Nie pal przy mnie – proszę”
 • „Kodeks zdrowego życia”
 •  „Moje dziecko idzie do szkoły”
 • „Saper czyli jak rozminować agresję”
 •  „Znajdź właściwe rozwiązanie”
 •  „Bezpieczna droga do szkoły”
 •  „Szklanka mleka”
 •  „Owoce w szkole”
 •  „Klub  Bezpiecznego Puchatka”
 •  „Program Edukacji Ekologicznej”

Od lat prowadzimy wiele akcji w szkole:

 • Zbiórka zużytych baterii „Reba”
 •  Akcja „Łowcy baterii”
 • Zbiórka makulatury pod hasłem „Przywróćmy dzieciom uśmiech”
 •  Zbiórka plastikowych nakrętek
 • Akcja „Góra Grosza”
 •  Akcja na rzecz fundacji „Pomóż i Ty"
 • Akcja pod hasłem „Oszczędzajmy choinki!”, „Nie wolno wypalać traw”, „Święto drzewa”
 • Akcja „Sprzątanie świata”, ,,Listy dla Ziemi"
 • Ogólnopolska kampania „Zwierzę nie jest rzeczą”
 • Kampanie promocyjno – informacyjne  LOP np. „Nie wypalajmy traw przecież nie zabija się skowronków!”, „Ochrona źródeł wody”, „Ratujmy kasztanowce”, „Zaadoptuj rzekę” i inne.

 Szkoła współpracuje  z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym:

 • Organem prowadzącym – Urzędem Gminy w Jaśle (GOPS - em, inspektorem do spraw oświaty, radnymi),
 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 • Sołtysem wsi Osobnica,
 • Parafią w Osobnicy,
 • Ośrodkiem Zdrowia w Osobnicy,
 • Szkołami z terenu Gminy Jasło,
 • Kołem Gospodyń Wiejskich,
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury,
 • Gminną Biblioteką Publiczną w Szebniach -  Filia w Osobnicy 
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Jaśle,
 • Policją,
 • Sądem Rejonowym w Jaśle,
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Osobnicy,
 • Lokalnymi przedsiębiorstwami.

Organizujemy uroczystości środowiskowe, m. in.: „Pasowanie pierwszoklasistów” „Dzień Papieski” „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Matki”, „Jasełka” i inne.

Nasi uczniowie są finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych,  międzyszkolnych, rejonowych, powiatowych i wojewódzkich oraz odnoszą liczne sukcesy w zawodach sportowych.

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 65 dni.
Do nowego roku zostało: 259 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 10077989 osób.

Kalendarz
Kwiecień 2024

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło